دنیای اقتصاد: معاملات خرید مسکن در ۲۰ روز اول بهمن ماه با “کرنش سمت عرضه در اعلام قیمت پیشنهادی» مواجه شد. به گزارش “دنیای اقتصاد»، فروشندگان ملک، با اعمال انعطاف در تعیین پیش‌قیمت فروش آپارتمان (قیمت پیشنهادی)، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در ۹ منطقه پرفروش تهران (مناطق یک تا ۸ و ۱۳) طی ۲۰ روز ابتدای بهمن را در مقایسه با دی ماه امسال، معادل ۹ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲۰ روز اول بهمن پارسال)، ۵ درصد کاهش دادند.

» ادامه مطلب