رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از کمبود حداقل ۴ واحد ثبتی در تهران خبر داد. احمدتویسرکانی درباره کمبودهای شهر تهران در زمینه ارائه خدمات ثبتی گفت: در حال حاضر در تهران ۱۳ واحد ثبتی را به ۱۶ واحد ارتقا داده‌ایم و حداقل باید ۲۰ واحد ثبتی داشته باشیم. وی درخصوص مشکل کمبود نیروی انسانی افزود: در حال حاضر سازمان ثبت نزدیک به ١٣ هزار نیروی انسانی دارد که حسب تشکیلات مصوب، احتیاج به ١٧ هزار نفر داریم و حداقل ۴ هزار نیروی جدید مورد نیاز است.

» ادامه مطلب