دنیای اقتصاد: راز دستیابی به مدیریت شهری “پاسخگو» و “مجری مطالبات شهروندان و نیاز واقعی شهر» در ایران، با دسترسی یک تیم تحقیقاتی به الگوی جهانی دولت‏های محلی، کشف شد.بررسی‏های مشترک “دنیای اقتصاد» و یک گروه “صاحب‏نظر اقتصاد شهر» از مدل‏های موفق حکومت‏های محلی در جهان، درباره نقش “موثر» یا “مخرب» شوراها در نحوه اداره شهرها توسط شهرداران نشان می‏دهد: پارلمان‏های محلی (شوراهای شهر یا مجامع شهری) در ۴ کشور انگلیس، فرانسه، آمریکا و ترکیه با استفاده از همه یا ترکیبی از ۱۰ روش مدیریتی-نظارتی، توانسته‏اند شهرداران پایتخت را ضمن هدایت در مسیر از پیش تعیین شده در » ادامه مطلب