دنیای اقتصاد: ۱۲۸ شهر بزرگ جهان برای ششمین سال پیاپی، با خط‌کش “شهر اثرگذار»، از سوی یک نهاد بین‌المللی مشاوره مدیریت، رتبه‌بندی شدند.

» ادامه مطلب