دنیای اقتصاد: ۱۰ فاکتور پول‌ساز برای مترو تهران به منظور تغییر ریل مالی از “یارانه‌های دولتی» و “قیمت بلیت» به “درآمدهای پایدار» شناسایی شد. نتایج یک مطالعه در مترو تهران که دکتر سیدمحسن علیزاده‌طباطبایی، کارشناس، صاحب‌نظر و فعال در حوزه شبکه حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری انجام داده است، راهکارهایی برای رفع دو چالش درآمدی و اعتباری مترو که موجب تنگنای مالی در حوزه بهره‌برداری از مترو شده، ارائه کرده است. این مطالعه از دو مسیر مختلف موضوع را تجزیه و تحلیل کرده است؛ نخست از مسیر تجربه متروهای مشهور جهان در ۱۲ شهر که عمدتا شهرهای بزرگ را شامل می‌شود، با » ادامه مطلب