دنیای اقتصاد: مرحله مقدماتی ماراتن ورود به شوراهای شهر، با ثبت‌نام سه گروه نامزد انتخاباتی آغاز شد. وضعیت “پایتخت» و به تبع، سایر شهرهای بزرگ ایجاب می‌کند ترکیب جدید پارلمان‌های محلی که از ماحصل انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر شکل می‌گیرد، باید ۱۰ ماموریت فوری برای درمان مجموعه‌ای از بیماری‌های مزمن شهرها در دستور کار قرار دهد. ناتوانی مدیریت شهری در چاره‌جویی برای ترافیک و آلودگی هوا و همچنین برخی رانت‌ها و اقدامات نامتعارف، از انفعال و خلأ نظارت شورای شهر نشات می‌گیرد. فهرست ماموریت‌ها می‌تواند ملاک رای‌دهندگان برای محک کاندیداها باشد.

» ادامه مطلب