میثم بصیرت/ محقق و مدرس مدیریت شهری

گذر موفق جریان منتخب اصلاحات از گردنه انتخابات پنجم شورای اسلامی شهر تهران، این امید را در میان شهروندان ایجاد کرده است که شهردار آینده تهران، می‏تواند مدیری متخصص باشد که بر اساس ضوابط و نه روابط سیاسی و حزبی انتخاب خواهد شد. اکنون با اعلام رسمی نتایج انتخابات، این سوال مطرح است که شهردار آینده تهران چه ویژگی‏هایی باید داشته باشد؟ شهرداری که قرار است تهران را تا ۱۴۰۰ همراه خود کند و اندیشه او، مبین تلاش برای نیل به حیات طیبه در شهر تهران و ارتقای این شهر به جایگاه واقعی ملی » ادامه مطلب