آناهیتا گودرزی
کارشناس شهری

انتخابات دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران نزدیک است. اکنون با تجربه گران‌سنگ چهار دوره قبلی شهروندان تهرانی چشم امید به دور جدید این شورا دارند. گریزی نیست و هیچ راه دیگری برای هرچه نزدیک‌تر شدن مردم در تعیین سرنوشت شهرهایشان نیست. به‌رغم فراز و نشیب‌های بسیار و سمت‌گیری‌هایی که در دوره‌های مختلف نور امید را کم‌سو کرده بود اما همچنان حرکت به سمت تشکیل شورایی که در گذر زمان و تجربه، تبلور آمال و مطالبات واقعی شهروندان باشد مطلوب نظر و امیدبرانگیز است.

» ادامه مطلب