دنیای اقتصاد: مولفه‌های تابستانی بازار معاملات مسکن با ۶ تغییر ناشی از عزم تقاضا برای خرید مواجه شدند. تحقیقات میدانی “دنیای‌اقتصاد» حاکی است‌ خریداران با انتخاب بخش‌های کم‌نوسان بازار به لحاظ قیمت، دمای معاملات دو دسته آپارتمان چند سال ساخت و میان‌متراژ را به لحاظ رشد فروش، در مقایسه با نوسازها و کوچک‌‌متراژها افزایش دادند. سهم واحدهای ۷۰ تا ۹۰ مترمربع از کل معاملات خرید با ۲ واحد درصد افزایش به حدود ۱۲ درصد رسیده است. تغییرات قیمت پیشنهادی در فایل‌های کلید نخورده و استفاده شده در مناطق مختلف برآورد شد.

» ادامه مطلب