دنیای اقتصاد: فصل جدید بازار مسکن با ۶ نوع شتاب‌دهنده معاملات شروع شد. بررسی‌های “دنیای‌اقتصاد» درباره شرایط پاییزی بازار ملک حاکی است مجموعه‌ای از محرک‌های کلیدی سمت تقاضا، مقابل “افت سنتی» بازار پاییزی، قرار گرفته و احتمال “حفظ وضعیت» معاملات خرید در مرز رونق طی فصل جاری را تقویت کرده است. مهم‌ترین محرک پاییزی خرید مسکن را “آمادگی دسته‌ای از فروشنده‌ها برای امضای قرارداد با دریافت بخشی از بهای ملک» تشکیل می‌دهد. “کاهش ۲۴ درصدی ارزش واقعی ملک طی ۴ سال» و “تمدید سقف تابستانی وام بدون سپرده» نیز دیگر محرک‌های موثر محسوب می‌شود.

» ادامه مطلب