دنیای اقتصاد: رئیس شورای شهر تهران فرضیه کامل شدن خطوط مترو پایتخت در دوره گذشته مدیریت شهری را رد کرد و ضمن گوشزد کردن انبوهی از نارسایی‌ها، عقب‌ماندگی‌ها و کارهای بر زمین مانده در مترو، از ضرورت توسعه خطوط و ایستگاه‌های این مد حمل‌ونقلی در دوره جدید مدیریت شهری خبر داد.

» ادامه مطلب