دکتر پارسا ارباب
عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

همگام با برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و متعاقبا پیروزی قاطع فهرست امید، گمانه‌زنی‌ها درخصوص شهردار جدید پایتخت قوت گرفته است. چهره‌های مختلفی به‌عنوان گزینه‌های مناسب یا احتمالی، مطرح شده و همزمان، بر ویژگی‌ها یا معیارهای لازم از منظر دانش و بینش، توانایی و توانمندی و همین‌طور پیشینه و سابقه فردی که می‌خواهد، می‌تواند یا باید شهردار کلان‌شهر تهران باشد، تاکید می‌شود. واقعیت این است که تهران در شرایط فعلی، نیازمند یک شهردار خوب و در معنای دقیق‌تر، یک شهردار بزرگ است. در این میان، انعکاس انتظارات جهانی نسبت » ادامه مطلب